Werkwijze

Kuborg levert maatwerk. Uw situatie, wensen en mogelijkheden staan centraal. Er zijn geen standaard oplossingen.

Na het eerste contact (telefonisch of per mail) plannen we een intakegesprek. Dit gesprek duurt maximaal een uur en is geheel vrijblijvend en kosteloos. We bespreken uw wensen, mogelijkheden en doelstellingen. Hieruit volgt een offerte. Zodra de offerte akkoord is dan kunnen we aan de slag. Na de uitvoering van de opdracht zal er een evaluatie zijn en dan bespreken we of en op welke manier er een vervolg wenselijk is. Dit kan een vervolggesprek zijn of ondersteuning per telefoon of mail.

 

Er zijn verschillende mogelijkheden;


1 op 1 begeleiding: thuis of op de werkplek
Groepsbegeleiding: op de werkplek
Adviesgesprek: meedenken en adviseren
Workshops/lezingen: thuis, op de werkplek of andere locaties


Referenties

Referentie Temp-rite

De verhuizing van een bedrijf is geen sinecure en vraagt om een gedegen verhuisplan en goede organisatie en coördinatie. Annemieke van Dranen heeft deze taak vol enthousiasme op zich genomen en de verhuizing van ons bedrijf in goede banen geleid, waardoor ons team de dagelijkse werkzaamheden ongestoord kon blijven uitvoeren en onze klanten optimaal van dienst kon blijven. Annemieke is deskundig, creatief en doortastend en heeft oog en oor voor de wens van de klant. Zij heeft ons met haar professionele aanpak veel zorgen uit handen genomen.

Marianne van Run

Customer Service Medewerker temp-rite

 

 

Referentie teamdag

Tijdens onze teamdag heeft Annemieke ons uitgedaagd om kritisch naar onze werkwijze te kijken. Als team en als individuen hebben we concrete handvatten gekregen om goed te prioriteren, plannen, focus te houden en elkaar daarbij scherp te houden. Dat deed zij met positieve energie en afwisselende werkvormen.

Kitty van Laviere

Senior communicatieadviseur Gemeente Oosterhout

 

 

Referentie Voorzitter Ouderraad

De financiën van de ouderraad van OBS Rubenshof te Oosterhout, zijn 4 jaar slecht “geadministreerd”.  Budgetten & begrotingen zijn opgesteld maar nooit nagestreefd en jarenlang is er voor zaken betaald die niet nodig waren. Annemieke van Dranen heeft de “puinhoop” opgepakt en heeft op rustige en doortastende wijze het hele financiële plaatje op orde gekregen. De financiën zijn binnen een half jaar overzichtelijk, transparant en controleerbaar geworden. Anemieke schroomt niet om daar waar ze geen of minder verstand van heeft, om hulp te vragen bij een deskundige. Als voorzitter van de ouderraad ben ik enorm blij dat juist zij deze klus heeft opgepakt en zie met vertrouwen het jaarverslag en de algemene vergadering tegemoet.

Carmen MutsaersReferentie Hilde Mol

Annemieke is a great organizer! Working with her I found her a person with great expertise and detailed knowledge of the services she provides. She asks the right questions in order to reach excellent solutions, she has a high integrity, is a creative and detail oriented professional. Responsible, honest and deadline oriented and thanks to her interpersonal skills she creates great relations with clients and potential customers. A joy to work with!
Service Category: Organizer
Year first hired: 2012
Top Qualities: Great Results, Good Value, High Integrity

Hilde Mol

Kuborg werkt discreet, volgens de ethische code van Professional Organizers en ik respecteer ieders privacy.Voor meer informatie kunt u contact opnemen per telefoon 06 15448001

of per mail: annemiekevandranen@kuborg.nl

 

 

Een wederom WEERGALOZE blije aardbei productie 2023